83 3423488
Dołącz do nas na:
Samorząd Uczniowski

7 października br. w Katolickim Liceum odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń KLO miał prawo do oddania głosu na 1 z 10 kandydatów. Wypełnione karty wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów Szkolna Komisja Wyborcza dokonała obliczenia głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 89,9%.

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Kułakowski Szymon kl. 2a – Przewodniczący
  2. Jaszczuk Karolina kl. 1a – Z-ca Przewodniczącego
    Członkowie:
  3. Szarubko Marek kl. 2aG
  4. Czemierowski Jakub kl. 2bG
  5. Kurasińska Aleksandra kl. 2bG

Opiekunem SU jest Pani Anna Litwiniuk. Za organizację wyborów i ich prawidłowy przebieg odpowiadał Pan Tomasz Wojcieszuk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy nauczycielom za objęcie opieki nad uczniami. Życzymy owocnej pracy oraz czekamy na wymierne jej efekty!