83 3423488
Dołącz do nas na:
Kadra

ks. Mućka Wiesław – dyrektor szkoły
ks. Bielak Grzegorz – religia
Marczewska Katarzyna – język polski
Marczewski Cezary – język polski
Nestorowicz Jadwiga – matematyka
Żurkowska Agnieszka – matematyka

Hawryluk Irena – fizyka
Komosa Elżbieta – biologia
Litwiniuk Anna – chemia
Sadownik Bernarda – geografia
Zozula Mariola – geografia
Wojcieszuk Tomasz – historia, wiedza o społeczeństwie
Abramowicz Elżbieta – wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Dowalewska Elżbieta – język angielski
Nowak Katarzyna – język angielski
Twardowska Magdalena  – język angielski
Kozak-Solorz Joanna – język rosyjski
Osipacz Iwona – język hiszpański

Kaliszuk Renata – język łaciński
Kwiatkowska Ewa – plastyka, wiedza o kulturze
Stefanowicz Zbigniew – edukacja dla bezpieczeństwa
Gromadzka Sylwia – wychowanie fizyczne
Chomiuk Artur – wychowanie fizyczne
Pietras Konrad – wychowanie fizyczne, informatyka, przedsiębiorczość
Różańska Dorota – wychowanie fizyczne