83 3423488
Dołącz do nas na:
O nas

Dzięki osiągnięciom naszych uczniów i nauczycieli w roku 2019 nasze KLO ma prawo używać honorowego tytułu ZŁOTEJ SZKOŁY 2020.

W ogłoszonym przez Perspektywy XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników na rok 2020 nasze Katolickie Liceum zajęło: 
1. miejsce wśród liceów bialskich,
6. miejsce wśród szkół województwa lubelskiego,
112. miejsce w Polsce.

Jesteśmy szkołą z 20-letnią tradycją – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej zostało powołane  17 marca 1997 roku przez biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka.

W Katolickim Liceum dbamy o wysoki poziom nauczania. Potwierdzeniem wysokiej  jakości  edukacji  jest  stuprocentowa  zdawalność na wszystkich egzaminach maturalnych (od wprowadzenia egzaminów ocenianych zewnętrznie, tj. od 2005 r.).  Uzyskiwane wysokie miejsca w corocznych ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych ogłaszanych przez „Perspektywy”: najwyższe miejsce w roku  2013 ( na szczeblu krajowym 90., na szczeblu wojewódzkim 6. i 1. miejsce wśród liceów powiatu bialskiego); tytuł Brązowej Szkoły 2016; Szkoły Olimpijskiej 2016 (52. miejsce w Polsce), Brązowej Szkoły 2017;  Brązowej Szkoły 2018; Srebrnej Szkoły 2019 (2. miejsce wśród liceów bialskich, 15. miejsce wśród szkół województwa lubelskiego; 303. miejsce w Polsce).

⇒ Współpracujemy z uczelniami wyższymi

Uczniowie pod kierunkiem naszych nauczycieli wielokrotnie uzyskiwali tytuły laureata i finalisty w  olimpiadach przedmiotowych i konkursach ogólnopolskich (m. in. w  Olimpiadzie Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,  Olimpiadzie Języka Rosyjskiego,  Olimpiadzie Historycznej,  Olimpiadzie  Chemicznej,  Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, Ogólnopolskim  Konkursie  Literackim im. M. Konopnickiej).

⇒ W naszym liceum panuje rodzinna atmosfera, którą tworzą uczniowie i nauczyciele;

⇒ Zapewniamy naszym uczniom bezpieczeństwo,

⇒ Istotnym elementem życia naszej szkoły są podróże, które nie tylko kształcą, ale i wychowują. Przez okres ponad 20 lat swej działalności w Katolickim Liceum zorganizowano setki  wycieczek i wyjazdów: m. in do teatrów, muzeów  w Warszawie  i Lublinie, na pokazy z fizyki, astronomii,  chemii,  warsztaty naukowe, laboratoria;  wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, biwaki (Serpelice, Neple, Pratulin), obozy sportowe zimowe (Zakopane, narciarskie w Austrii) i letnie (rejsy żeglarskie na Mazurach oraz rejsy morskie – Bałtyk, Chorwacja); wycieczki zagraniczne (Londyn,  Praga, Wilno, Nowogródek),

⇒ Nasi uczniowie  wyjeżdżali na Spotkania Młodych (m. in. Mediolan, Paryż, Budapeszt, Rzym, Hamburg),

⇒  Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Szkołę odwiedzali  wybitni poeci  – ks. J. Twardowski, E. Bryll;  aktorzy – K. Łaniewska, J. Zelnik;  naukowcy:  profesor S. Sawicki, prof. P. Raina, prof. M. Piotrowski;  dziennikarze – R. Ziemkiewicz, T. Sakiewicz, J. Pospieszalski; legenda Solidarności – A. Gwiazda,

⇒ W Katolickim Liceum działały liczne koła zainteresowań, m. in.: Szkolne Koło Caritas, koło nauki gry na gitarze, koło teatralne, koło dziennikarstwa radiowego ( dwuletnia współpraca z Katolickim Radiem Podlasie – audycje radiowe z cyklu „Drogami młodości”), koło literackie, filozoficzne, języka angielskiego, koło historyczne, informatyczne, wydawana była gazetka szkolna „Catholicum”. 

⇒ Uczniowie mogą też  uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego. Prowadzone są zajęcia z pływania, tenisa ziemnego i stołowego, taekwondo, kulturystyki, podnoszenia ciężarów.  Uczniowie  zdobywają uprawnienia żeglarza jachtowego, sternika jachtowego, sternika motorowodnego, starszego sternika motorowodnego, młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR oraz instruktora kulturystyki.

⇒ Formacja duchowa i moralna uczniów opiera się na wartościach chrześcijańskich. Pogłębieniu duchowości służą  szkolne rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, cotygodniowa Eucharystia.

⇒ Jako szkoła katolicka zakładamy określoną wizję człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości: Bóg, Ojczyzna, prawda, wolność, odpowiedzialność;

⇒ Misją  Katolickiego Liceum  było i jest zapewnienie uczniom  bardzo dobrych warunków do rozwoju intelektualnego, moralnego, religijnego i kulturowego. Szkoła pragnie rozbudzać w swoich uczniach pragnienie rzetelnej wiedzy, która pozwoli im w przyszłości podjąć nawet najtrudniejsze wyzwania i zadania społeczne. Uczniowie są formowani w duchu miłości do Kościoła  i Ojczyzny.

Informacje dla absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  ⇒  REKRUTACJA 2019