83 3423488
Dołącz do nas na:
O nas

Dzięki osiągnięciom naszych uczniów i nauczycieli w roku 2022 nasze KLO ma prawo używać honorowego tytułu SREBRNEJ SZKOŁY 2023.

W opublikowanym przez “Perspektywy” Rankingu Liceów i Techników 2023 Katolickie Liceum im. Cypriana Norwida uplasowało się na:
1. miejscu wśród bialskich liceów,
12. miejscu wśród szkół województwa lubelskiego,
240. miejscu w Polsce.

 

Jesteśmy szkołą z 20-letnią tradycją – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej zostało powołane  17 marca 1997 roku przez biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka.  W Katolickim Liceum dbamy o wysoki poziom nauczania. Potwierdzeniem wysokiej  jakości  edukacji  jest  stuprocentowa zdawalność na wszystkich egzaminach maturalnych (od wprowadzenia egzaminów ocenianych zewnętrznie, tj. od 2005 r.).  Uzyskiwane wysokie miejsca w corocznych ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych ogłaszanych przez „Perspektywy”: tytuł Brązowej Szkoły 2016; Szkoły Olimpijskiej 2016 (52. miejsce w Polsce), Brązowej Szkoły 2017;  Brązowej Szkoły 2018; Srebrnej Szkoły 2019, najwyższe miejsce ZŁOTEJ SZKOŁY 2020 (na szczeblu krajowym 112., na szczeblu wojewódzkim 6. i 1. miejsce wśród liceów powiatu bialskiego); Srebrnej Szkoły 2021, Srebrnej Szkoły 2022.

⇒ Współpracujemy z uczelniami wyższymi
Uczniowie pod kierunkiem naszych nauczycieli wielokrotnie uzyskiwali tytuły laureata i finalisty w  olimpiadach przedmiotowych i konkursach ogólnopolskich (m. in. w  Olimpiadzie Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,  Olimpiadzie Języka Rosyjskiego,  Olimpiadzie Historycznej,  Olimpiadzie  Chemicznej,  Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, Ogólnopolskim  Konkursie  Literackim im. M. Konopnickiej).
⇒ W naszym liceum panuje rodzinna atmosfera, którą tworzą uczniowie i nauczyciele;
⇒ Zapewniamy naszym uczniom bezpieczeństwo,
⇒ Istotnym elementem życia naszej szkoły są podróże, które nie tylko kształcą, ale i wychowują. Przez okres ponad 20 lat swej działalności w Katolickim Liceum zorganizowano setki  wycieczek i wyjazdów: m. in do teatrów, muzeów  w Warszawie  i Lublinie, na pokazy z fizyki, astronomii,  chemii,  warsztaty naukowe, laboratoria;  wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, biwaki (Serpelice, Neple, Pratulin), obozy sportowe zimowe (Zakopane, narciarskie w Austrii) i letnie (rejsy żeglarskie na Mazurach oraz rejsy morskie – Bałtyk, Chorwacja); wycieczki zagraniczne (Londyn,  Praga, Wilno, Nowogródek),
⇒ Nasi uczniowie  wyjeżdżali na Spotkania Młodych (m. in. Mediolan, Paryż, Budapeszt, Rzym, Hamburg),
⇒  Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Szkołę odwiedzali  wybitni poeci  – ks. J. Twardowski, E. Bryll;  aktorzy – K. Łaniewska, J. Zelnik;  naukowcy:  profesor S. Sawicki, prof. P. Raina, prof. M. Piotrowski;  dziennikarze – R. Ziemkiewicz, T. Sakiewicz, J. Pospieszalski; legenda Solidarności – A. Gwiazda,
⇒ W Katolickim Liceum działały liczne koła zainteresowań, m. in.: Szkolne Koło Caritas, koło nauki gry na gitarze, koło teatralne, koło dziennikarstwa radiowego ( dwuletnia współpraca z Katolickim Radiem Podlasie – audycje radiowe z cyklu „Drogami młodości”), koło literackie, filozoficzne, języka angielskiego, koło historyczne, informatyczne, wydawana była gazetka szkolna „Catholicum”. 
⇒ Uczniowie mogą też  uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego. Prowadzone są zajęcia z pływania, tenisa ziemnego i stołowego, taekwondo, kulturystyki, podnoszenia ciężarów.  Uczniowie  zdobywają uprawnienia żeglarza jachtowego, sternika jachtowego, sternika motorowodnego, starszego sternika motorowodnego, młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR oraz instruktora kulturystyki.
⇒ Formacja duchowa i moralna uczniów opiera się na wartościach chrześcijańskich. Pogłębieniu duchowości służą  szkolne rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, cotygodniowa Eucharystia.
⇒ Jako szkoła katolicka zakładamy określoną wizję człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości: Bóg, Ojczyzna, prawda, wolność, odpowiedzialność;
⇒ Misją  Katolickiego Liceum  było i jest zapewnienie uczniom  bardzo dobrych warunków do rozwoju intelektualnego, moralnego, religijnego i kulturowego. Szkoła pragnie rozbudzać w swoich uczniach pragnienie rzetelnej wiedzy, która pozwoli im w przyszłości podjąć nawet najtrudniejsze wyzwania i zadania społeczne. Uczniowie są formowani w duchu miłości do Kościoła  i Ojczyzny.

—————————————————————————————————————————————————————-

PREZENTACJA SZTANDARU KLO  – 24.09.2019 r.

Pierwszy sztandar Szkoły został nadany i poświęcony w roku 2002 przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa istniejącym wówczas szkołom: Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu oraz Katolickiemu Gimnazjum im. Cypriana Norwida. Nowy sztandar Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej ma kształt kwadratu o boku 100-tu centymetrów. Dwustronnie haftowany, umieszczony na drzewcu zwieńczonym głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Drzewce sztandaru są w jasnym kolorze o długości 240 cm i średnicy 4 cm, dwudzielne, połączone tuleją z metalu. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.

Na awersie sztandaru – na białym polu – w centralnym miejscu znajduje się tarcza szkolna otoczona srebrnym pierścieniem, na którym umieszczone są napisy w języku łacińskim. Po stronie prawej widnieje napis Catholicum, który jest podkreśleniem katolickiego charakteru szkoły i jej przynależności do wielkiej rodziny szkół katolickich, natomiast po lewej – znajduje się dawna łacińska nazwa naszego miasta – Alba Ducalis, czyli Biała Książęca (albo Radziwiłłowska), co wskazuje na istotną, w wychowaniu młodego pokolenia, rolę tradycji, sięgania do dziedzictwa naszych przodków i podkreśla znaczenie małej Ojczyzny. Na złotym polu tarczy znajduje się otwarta księga, nad którą umieszczono krzyż. Pod księgą widnieje rok powstania Katolickiego Liceum – 1997. Otwarta Księga – to słowo Boże skierowane do każdego z nas. Krzyż to Drzewo Życia – symbol odkupienia i miłości Boga do człowieka. Tarcza otoczona srebrnym pierścieniem została ozdobiona złotymi labrami i zwieńczona książęcą koroną Radziwiłłów. Ponad wyhaftownymi wzorami znajduje się łaciński napis w kolorze złotym: FIDES (wiara), SAPIENTIA (mądrość), VIRTUS (cnota), zaczerpnięty z roty ślubowania uczniów klas I. Dewiza ta wyznacza misję naszej szkoły.

Rewers sztandaru wypełniają barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Kolor biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Na tym tle umieszczone jest godło RP – wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi. Symbole narodowe są otaczane czcią i szacunkiem. Zobowiązują do krzewienia postaw patriotycznych wśród młodzieży, przypominają o tym, że tworzymy wspólnotę, którą łączy język, historia, kultura, tradycja, umiłowanie wolności, duma z naszych dokonań, godna służba kolejnych pokoleń Polaków. Na rewersie sztandaru umieszczona została otaczająca orła pełna nazwa szkoły: KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA NORWIDA. Osoba naszego Patrona – wielkiego poety, myśliciela, artysty i człowieka głębokiej wiary stanowi przykład wypełnienia przesłania, jakie odczytujemy ze sztandaru. Niech ilustracją tej tezy będą Norwidowskie słowa: „Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim”.

Skip to content