83 3423488
Dołącz do nas na:
Olimpiady

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2018/2019

  • Olimpiady, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r poz. 2198 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym
  • Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu
  • Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu