83 3423488
Dołącz do nas na:
Rekrutacja

 

PRZYSZŁOŚĆ  TO  DZIŚ! 

ZAPRASZAMY!

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH KLO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Planowane profile:

a) matematyczno-fizyczny
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka, język angielski
przedmioty rozszerzone do wyboru: fizyka, geografia 
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najlepsza ocena spośród: fizyka lub geografia

b) biologiczno-chemiczny
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, chemia, język angielski
przedmioty rozszerzone dla chętnych: matematyka                            
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

c) humanistyczny
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język polski, historia, język angielski
przedmioty rozszerzone do wyboru (dla chętnych): wiedza o społeczeństwie, geografia                             
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, historia, najlepsza ocena spośród: geografia lub wiedza o społeczeństwie

d)  biologiczno-polonistyczny  NOWOŚĆ!
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, język polski, język angielski   
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język obcy

Języki obce w wyżej wymienionych klasach:

język I – język angielski w zakresie rozszerzonym na dwóch poziomach: średnio zaawansowany lub zaawansowany.
język II –  do wyboru: niemiecki, rosyjski realizowany w kontynuacji po szkole podstawowej lub hiszpański od podstaw. Istnieje możliwość realizacji języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie rozszerzonym po utworzeniu grupy zainteresowanych.

e) językowo-geograficzny  NOWOŚĆ!
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: geografia, język angielski (na dwóch poziomach: średnio zaawansowany lub zaawansowany)
przedmioty rozszerzone do wyboru: język hiszpański (od podstaw), język niemiecki (kontynuacja)
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy

Utworzenie klasy o danym profilu jest zależne od liczby chętnych uczniów. Mogą więc powstać dwie klasy o tym samym profilu (np. biologiczno-chemicznym), gdy większa liczba uczniów zgłosi wolę nauki w takiej klasie. Szkoła może również utworzyć klasę o połączonych profilach, gdy na proponowany  profil zgłosi się zbyt mało chętnych, by utworzyć odrębną klasę. W takiej klasie (o połączonych profilach) uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozszerzonych, które  wstępnie zadeklarowali.
W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru klasy zachęcamy do kontaktu  z sekretariatem szkoły.

 

Informacje do pobrania w pliku PDF:
oferta dla kandydatów do klas pierwszych KLO na rok szkolny 2023/2024
regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 

Skip to content