83 3423488
Dołącz do nas na:
Rekrutacja

 

PRZYSZŁOŚĆ  TO  DZIŚ! 

ZAPRASZAMY!

 

REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Planowane klasy w KLO dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Klasa I a matematyczno-fizyczna
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka, fizyka
przedmioty rozszerzone do wyboru: chemia, geografia, informatyka      
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, najlepsza ocena spośród: chemia, geografia, informatyka

Klasa I b biologiczno-chemiczna
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, chemia
przedmioty rozszerzone do wyboru: fizyka, matematyka                            
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, najlepsza ocena spośród: chemia, fizyka

Klasa I c  humanistyczna              
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język polski, historia
przedmioty rozszerzone do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia                             
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  język obcy, najlepsza ocena spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

Języki:
język obcy I
– angielski (zakres rozszerzony na dwóch poziomach: średnio zaawansowany lub zaawansowany)
język obcy II – do wyboru: rosyjski, niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), NOWOŚĆ! język hiszpański.
Możliwość nauki języka rosyjskiego i niemieckiego w zakresie rozszerzonym.

Poniżej do pobrania informacje w pliku PDF:
⇒ Oferta dla absolwentów Szkoły Podstawowej
⇒ Regulamin rekrutacji do klas pierwszych KLO na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Szkoły Podstawowej
⇒ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) ogłoszono dnia 21 marca 2017 r.
Harmonogram rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020


REKRUTACJA PO GIMNAZJUM
Planowane klasy w KLO dla absolwentów Gimnazjum

Klasa I a matematyczno-fizyczna
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka, fizyka
przedmioty rozszerzone do wyboru: chemia, geografia, informatyka,
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, najlepsza ocena spośród: chemia, geografia, informatyka

Klasa I b biologiczno-chemiczna
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, chemia
przedmioty rozszerzone do wyboru: fizyka, matematyka,
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, biologia,  najlepsza ocena spośród: chemia, fizyka

Klasa I c humanistyczna
przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język polski, historia
przedmioty rozszerzone do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia,
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  język obcy, najlepsza ocena spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

Języki:
język obcy I – angielski (zakres rozszerzony na dwóch poziomach: średnio zaawansowany lub zaawansowany)
język obcy II – do wyboru: rosyjski, niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), NOWOŚĆ! język hiszpański.
Możliwość nauki języka rosyjskiego i niemieckiego w zakresie rozszerzonym od drugiej klasy.

Poniżej do pobrania informacje w pliku PDF:
Oferta dla absolwentów Gimnazjów
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych KLO na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Harmonogram rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. C. Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2019/2020:

⇒ od 08 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. do godz. 14.00 – rejestracja kandydatów/wybór preferencji i składanie podań przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru;

⇒ od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 14.00  dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (dotyczy kandydatów, których gimnazjum/szkoła podstawowa nie przystąpiły do rekrutacji elektronicznej);

⇒ 04 lipca 2019 r. godz. 10.00 – publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia;

⇒ od 04 lipca 2019 r. do 08 lipca 2019 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, karty zdrowia, 2 zdjęć legitymacyjnych;

⇒ 12 lipca 2019 r. godz. 12.00 – publikacja list przyjętych.