83 3423488
Dołącz do nas na:
Kalendarz roku

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida

1 września rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
II  połowa września wybory do samorządu uczniowskiego
24 września (czwartek) Dzień Patrona. Uroczysta Msza święta.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
1 – 30 września przeprowadzenie diagnoz w klasach I
30 września termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych
14 października  (środa) Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada  Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada (środa)  Święto Niepodległości
23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021 zimowa przerwa świąteczna
4 – 17  stycznia 2021  ferie zimowe
do  26  stycznia 2021  wystawianie ocen śródrocznych
28  stycznia  śródroczna rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)

 II OKRES NAUKI (1 lutego)
7 lutego ostateczny termin składania deklaracji maturalnych w sesji 2020/21
30 – 31 marca rekolekcje wielkopostne
1 – 6 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
do 13 kwietnia ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów /klasy maturalne/
14 – 23 kwietnia okres umożliwiający maturzystom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg procedur WZO

do 23  kwietnia wystawienie ocen końcowych /klasy maturalne/
26  kwietnia rada pedagogiczna klasyfikacyjna /klasy maturalne/ i szkoleniowa
30  kwietnia zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
4 – 20  maja część pisemna egzaminu maturalnego:
4 maja (wtorek) 9:00 język polski – pp;
5 maja (środa)  9:00 matematyka – pp
6 maja (czwartek) 9:00 język angielski – pp;
7 maja (piątek) 9:00 język angielski – pr.
7 – 20 maja 2021 część ustna egzaminu maturalnego
II  połowa maja próbne egzaminy maturalne / klasy drugie
3 czerwca Boże Ciało
7 czerwca 2021 ostateczny termin informowania uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
8 – 18 czerwca 2021 okres umożliwiający uczniom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg procedur WZO

do 18 czerwca 2021 wystawianie ocen rocznych
21 czerwca rada pedagogiczna (klasyfikacyjna końcowa; podsumowanie roku pracy 2020/2021)

22 czerwca dzień z wychowawcą
24 czerwca  Msza św. na zakończenie roku w KLO; wręczenie nagród i wyróżnień
25 czerwca  wręczenie świadectw; zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 w a k a c je
5 lipca odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego

lipiec rekrutacja do KLO  na r. szkolny 2021/22

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w KLO:
1) 2 listopada Dzień Zaduszny (poniedziałek)

…) dni wolne w miarę potrzeb w okresie egzaminu maturalnego: 4, 5, 6 lub 7 maja (wtorek – piątek)
2) 4 czerwca (piątek)
3) 23 czerwca (środa)

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy szkoły:
– w 2020 r.: 1 i 24 września, 22 grudnia

– w 2021 r. 30 kwietnia