83 3423488
Dołącz do nas na:
Kalendarz roku

Kalendarz na  rok szkolny 2023/2024
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida

4 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (11.00 – Msza Święta, następnie spotkania klas z wychowawcami)
11 września – zebrania z rodzicami
14 września
– wybory do samorządu uczniowskiego

26 września – Dzień Patrona
27 – 28 września – wyjazd integracyjny klas I
30 września –  termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej
4 – 6 października – próbny egzamin maturalny dla klas czwartych z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy)
6  października – Zjazd Szkół Katolickich Diecezji Siedleckiej. Uroczystość 100-lecia powstania Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Siedlcach (Uroczysta Msza Święta. Ślubowanie uczniów klas pierwszych)
10 października – pielgrzymka młodzieży klas maturalnych do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim

13 października – Dzień Edukacji Narodowej w KLO
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada – Święto Niepodległości
22 listopada – konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
20 – 24 listopada – próbne egzaminy maturalne dla klas czwartych (poziom podstawowy i rozszerzony)
23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024 – zimowa przerwa świąteczna
do 19 stycznia 2024 – wystawianie ocen śródrocznych
22 stycznia – śródroczna rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)
25 stycznia – zebrania z rodzicami
27 stycznia – bal studniówkowy
29 stycznia – 11 lutego ferie zimowe

II  OKRES NAUKI  (od 12 lutego 2024)
7 lutego – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych w sesji 2023/24
12 lutego – rozpoczęcie II okresu nauki
25 – 27 marca – rekolekcje wielkopostne
28 marca – 2 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna 
do 8 kwietnia – ostateczny termin informowania uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów /klasy maturalne/    
8 kwietnia – zebrania z rodzicami; konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
9 – 22 kwietnia – okres umożliwiający maturzystom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg procedur WZO
do 22 kwietnia – wystawienie ocen końcowych /klasy maturalne/
23 kwietnia – rada pedagogiczna klasyfikacyjna /klasy maturalne/ i szkoleniowa
26 kwietnia – zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie maturzystów
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
7 – 23 maja – pisemne egzaminy  maturalne w roku szkolnym 2023/2024 według harmonogramu opublikowanego przez dyrektora CKE:
7 maja (wtorek) o 9:00 język polski – pp;

8 maja (środa) o 9:00 matematyka – pp;
9 maja (czwartek) o 9:00 język angielski – pp; o 14.00 język rosyjski – pp …
11–1620–25 maja – ustne egzaminy maturalne przeprowadzane według harmonogramu  ustalonego przez dyrektora KLO
II połowa maja – próbne egzaminy maturalne /klasa trzecia/
30 maja
– Boże Ciało

3 czerwca – ostateczny termin informowania uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
4 – 17  czerwca – okres umożliwiający uczniom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg  procedur WZO
do 17 czerwca – wystawianie ocen rocznych
18 czerwca – rada pedagogiczna (klasyfikacyjna końcowa; podsumowanie roku pracy 2023/2024)
20 czerwca – dzień z wychowawcą. Msza Święta na zakończenie roku w KLO; wręczenie nagród i wyróżnień
21 czerwca – wręczenie świadectw; zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 wakacje
9 lipca
– termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego; wręczenie świadectw dojrzałości

Dni wolne od  zajęć dydaktyczno-wychowawczych w KLO:

1, 2) 2 i 3 listopada (czwartek, piątek)
3) 2 maja (czwartek)
4) 7 maja 2024 (wtorek)
5) 8 maja 2023 (środa)
6) 9 maja 2024 (czwartek)
7) 31 maja (piątek)
8) 19 czerwca (środa)

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy szkoły:

– w 2023 r.: 1 września, 26 września, 13 października, 10 i 13 listopada, 22 grudnia;
– w 2024 r.: 25 – 27 marca, 26 kwietnia, w dniach pisemnych egzaminów maturalnych, 20 czerwca.

Skip to content