83 3423488
Dołącz do nas na:
Kalendarz roku

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Białej Podlaskiej

1 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 wrześniaRomantyczna rozgrzewka przed Narodowym Czytaniem „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza
7-8 września – zebrania z rodzicami
14 września
– wybory do samorządu uczniowskiego
20 września
– klasy 2. i 3. – pielgrzymka do Pratulina

26  września – Dzień Patrona (Uroczysta Msza święta. Ślubowanie uczniów klas pierwszych)
28-30 września – ogólnopolski próbny egzamin maturalny dla klasy czwartej z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy)
30 września – termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej

12-13 października – wyjazd integracyjny kl. I do Pratulina
14 października – Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada – Święto Niepodległości
24 listopada – zebrania z rodzicami
12-22 grudnia – ogólnopolskie próbne egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów  (poziom podstawowy i rozszerzony) 

23 grudnia 2022-1 stycznia 2023 – zimowa przerwa świąteczna
do 11 stycznia 2023 – wystawianie ocen śródrocznych
12 stycznia – śródroczna rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)
16-29 stycznia – ferie zimowe

II OKRES NAUKI (od  30 stycznia 2023)

31 stycznia – zebrania z rodzicami
7  lutego – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych w sesji  2022/23

4-5  kwietnia – rekolekcje wielkopostne
4  kwietnia – zebrania z rodzicami
do  4 kwietnia – ostateczny termin informowania uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów /klasy maturalne/
6-11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

12-21 kwietnia – okres umożliwiający maturzystom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg  procedur WZO
do 24 kwietnia – wystawienie ocen końcowych /klasy maturalne/
25 kwietnia – rada pedagogiczna klasyfikacyjna /klasy maturalne/ i szkoleniowa
28 kwietnia – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

4-19  maja – pisemne egzaminy maturalne w roku szkolnym 2022/2023 według harmonogramu opublikowanego przez dyrektora CKE
4 maja (czwartek) o 9:00 język polski – pp;
5 maja (piątek) o 9:00 język angielski – pp;
8 maja (poniedziałek) o 9:00 matematyka – pp …
10-23 maja – ustne egzaminy maturalne przeprowadzane według harmonogramu ustalonego przez dyrektora KLO w marcu 2023 r.
II połowa maja – próbne egzaminy maturalne /klasy trzecie/
2 czerwca – ostateczny termin informowania uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
5-16 czerwca – okres umożliwiający uczniom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg  procedur WZO
8 czerwca – Boże Ciało

do 19 czerwca – wystawianie ocen rocznych
20 czerwca – rada pedagogiczna (klasyfikacyjna końcowa; podsumowanie roku pracy 2022/2023)
22 czerwca – dzień z wychowawcą. Msza św. na zakończenie roku w KLO; wręczenie nagród i  wyróżnień.
23 czerwca – wręczenie świadectw; zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca-31 sierpnia – wakacje
7 lipca – termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego; wręczenie świadectw dojrzałości

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w KLO:
1) 31 października 2022 (poniedziałek)

2) 2 maja 2023 (wtorek)
3) 4 maja 2023 (czwartek)
4) 5 maja 2023 (piątek)
5) 9 czerwca 2023 (piątek)
6) 21 czerwca 2023 (środa)

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy szkoły:
– w 2022 r.: 1 września, 26 września, 10 listopada, 22 grudnia;
– w 2023 r.: 4, 5 kwietnia, 28 kwietnia, w dniach pisemnych egzaminów maturalnych, 22 czerwca.

Skip to content