83 3423488
Dołącz do nas na:
Kalendarz roku

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida

2 września rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6 września Wielka Rozgrzewka przed Narodowym Czytaniem Polskie nowele
9 września zebrania dyrekcji KLO i wychowawców klas z rodzicami uczniów

wrzesień wyjazd integracyjny (klas I)
II połowa  września wybory do samorządu uczniowskiego
24 września  Dzień Patrona. Uroczysta  Msza święta. Poświęcenie sztandaru KLO. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
25 do 27 września pielgrzymka maturzystów 
1 – 30 września przeprowadzenie diagnoz w klasach I
30 września termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych
październik zebrania informacyjne nauczycieli i rodziców uczniów klas I (omówienie wyników przeprowadzonych diagnoz)
14 października  Dzień Edukacji Narodowej
1  listopada Uroczystość Wszystkich Świętych
11  listopada  Święto Niepodległości
21  listopada zebrania informacyjne dotyczące uczniów wszystkich klas
19 – 22  listopada  próbny egzamin maturalny (klasy III)
20  grudnia  szkolne spotkanie opłatkowe
21  grudnia 2019 – 1 stycznia 2020  zimowa przerwa świąteczna
11  stycznia  bal studniówkowy
11 – 26  stycznia 2020  ferie zimowe
do 29  stycznia 2020  wystawianie ocen śródrocznych
31 stycznia  śródroczna rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)

II OKRES NAUKI

lutego  zebranie z wychowawcami podsumowujące  I okres nauki
7  lutego ostateczny termin składania deklaracji maturalnych w sesji 2019/20
do 3  kwietnia  ostateczny termin informowania uczniów i  ich  rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów  /klasy maturalne/
3 – 17  kwietnia  okres  umożliwiający  maturzystom  uzyskanie wyższych niż proponowane ocen  rocznych wg  procedur WZO

6  kwietnia  zebrania informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas
7 – 8 kwietnia  rekolekcje wielkopostne
9 – 14  kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
do 17  kwietnia  wystawienie  ocen  rocznych  /klasy maturalne/
21  kwietnia rada pedagogiczna klasyfikacyjna /klasy maturalne/ i szkoleniowa
24  kwietnia zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
3 maja  Święto Konstytucji  3 Maja
4 – 18  maja część pisemna egzaminu maturalnego
4 maja (poniedziałek)  9:00   język polski – pp; 14.00   język polski – pr
5 maja (wtorek)  9:00  matematyka – pp
6 maja (środa)   9:00  język angielski – pp; 14.00   język angielski – pr
4 – 22  maja 2019  część ustna egzaminu maturalnego
(od 7  do 22 maja – egzamin ustny z języka polskiego)
II połowa maja  próbne egzaminy maturalne / klasy drugie
5  czerwca  2019  ostateczny termin informowania uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
6 – 19 czerwca 2019  okres  umożliwiający uczniom uzyskanie wyższych niż proponowane ocen rocznych wg procedur WZO

11 czerwca  Boże Ciało
do 19 czerwca 2019  wystawianie ocen rocznych

22 czerwca rada pedagogiczna (klasyfikacyjna końcowa; podsumowanie roku pracy 2019/2020)
23 czerwca dzień z wychowawcą
25 czerwca  Msza św. na zakończenie roku w KLO; wręczenie nagród i wyróżnień
26 czerwca  wręczenie świadectw; zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia  2020  w a k a c je
3  lipca  odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
początek lipca
zakończenie rekrutacji do KLO  na r. szkolny 2020/21

Dni  wolne  od  zajęć dydaktyczno-wychowawczych w KLO:
1, 2, 3)   4,  5,  6 maja (poniedziałek, wtorek, środa) –
egzaminy maturalne, przedmioty obowiązkowe) / dni wolne  dla uczniów klas  I – II/
4)  12 czerwca (piątek)
5)  24  czerwca  (środa)

Dni, w których możliwa jest  inna organizacja pracy szkoły:
w 2019 r. 6 września, 11 października, 31 października, 8 listopada, 20 grudnia;
w 2020 r.  24  kwietnia

Zajęcia na pływalni w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się w dniach:
12 października;  2 i 9  listopada;  21 i 28  grudnia 2019;
4, 11, 18 i  25  stycznia;  11 kwietnia;  2 maja;  13 i 20 czerwca 2020 r.