83 3423488
Dołącz do nas na:
Powołanie Szkolnego Koła Caritas nr 100
piątek, 09 listopada 2018

W naszej diecezji powstało setne Szkolne Koło Caritas. Koło zostało powołane 9 listopada 2018 po Mszy św. o 11.00 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, podczas akademii z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Młodzież chce pomagać
Szkolne Koło Caritas to – jak definiuje Caritas – dobroczynna organizacja młodzieżowa działająca w oparciu o społeczno-humanitarne zaangażowanie jej członków, pod ścisłym nadzorem opiekunów koła, dyrekcji szkoły i Caritas. Obszarem jej działania jest szkoła, środowisko lokalne oraz parafia. Młodzież, która należy do SKC nr 100 nie zaczyna od zera – już wcześniej brała udział w akcji „Szlachetna Paczka”, zbiórkach żywności, zbiórce ubrań dla bialskiej noclegowni. – Koło to świetna forma aktywizacji młodzieży – ocenia ks. W. Mućka, odwołując się do słów Barbary Busch: „Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością konta. Każdy ma coś, co może dać innym”. – Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, poprzez wolontariat, można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy – mówi. Nikt z nas nie rodzi się wolontariuszem. Dobre, odpowiednie wychowanie prowadzi do tego, by młody człowiek powodowany odruchem własnego serca zaangażował się w bezinteresowne działania na rzecz innych. W każdym człowieku są ogromne pokłady dobra zakorzenione w sercu, chęć działania, dzielenia się sobą…  – dodaje.

Do koła w Katolickim Liceum przystąpiło 15 osób. Na licząca 73 uczniów  szkołę – to dużo. Dobrym prognostykiem jest w opinii księdza dyrektora fakt, że powołanie setnego w diecezji SKC nastąpiło w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Naszym wolontariuszom życzę, żeby zawsze mieli gotowe serce do bezinteresownej pomocy, nie oczekując w zamian nic. Niech w codziennym życiu realizują wezwanie papieża Franciszka, skierowane do młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży 2016: „Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad”. Pozostawmy więc po sobie ślad dobrych uczynków i miłosiernej miłości. – dodaje.

Tekst: Echo Katolickie, 46 (1218) 15-21 listopada 2018, S. 14

Więcej zdjęć w albumie ⇒ Powołanie Szkolnego Koła Caritas nr 100

Skip to content