83 3423488
Dołącz do nas na:
Młodzieżowe Wybory Parlamentarne
wtorek, 08 października 2019

We wtorek 8 października w Katolickim Liceum odbyły się Młodzieżowe Wybory Parlamentarne. Uczniowie brali czynny udział w głosowaniu, które odbywało się na dwóch przerwach szkolnych. Cała akcja przebiegła pomyślnie, o czym świadczy wysoka frekwencja wyborcza 85,6%.

Program „Młodzi głosują” daje uczniom możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Dzięki tej akcji uczniowie zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, funkcji i uprawnień parlamentu, a także dzięki samodzielnemu przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnych wyborów poznają w praktyce ich zasady i znaczenie.

Za organizację wyborów w KLO odpowiedzialni byli uczniowie klasy I A – Aleksandra Bogusz, Karolina Kulawiec, Jagoda Krasowska, Julia Sierniawska oraz Gabriel Miechowicz. Opiekę nad nimi sprawował wychowawca p. Tomasz Wojcieszuk – szkolny koordynator akcji.