83 3423488
Dołącz do nas na:
Dwa sztandary
wtorek, 24 września 2019

Tegoroczny Dzień Patrona Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego miał charakter bardzo uroczysty. W dniu 24 września, w 198. rocznicę urodzin Cypriana Norwida, ksiądz Biskup Kazimierz Gurda pobłogosławił nowe sztandary społeczności obu katolickich szkół w Białej Podlaskiej. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po której nastąpiło nadanie i pobłogosławienie sztandarów KSP oraz KLO. Następnie uczniowie klas I i VII szkoły podstawowej, a także klas I liceum złożyli ślubowaniePo zakończeniu ceremonii w kościele wszyscy zaproszeni goście, grono pedagogiczne, przybyli rodzice oraz uczniowie obu szkół udali się do kina Merkury, w którym kontynuowano część oficjalną. Ksiądz Wiesław Mućka, dyrektor obu placówek, powitał przybyłych na uroczystości i wyraził głęboką wdzięczność za dar sztandarów. Po ich prezentacji zabrał głos ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, który przypomniał o istotnej roli, jaką powinny one pełnić. A powinny kierować naszą uwagę ku wartościom chrześcijańskim, na co wskazuje ich symbolika oraz łacińskie słowa pochodzące z roty ślubowania: FIDES (wiara) – SAPIENTIA (mądrość) – VIRTUS (męstwo).

Zasadniczą bowiem rolą szkoły katolickiej jest krzewienie tych wartości. Wartości jednocześnie uznanych przez świat za uniwersalne i wielokrotnie odrzucanych. Następnie głos zabrał Prezydent Białej Podlaskiej, pan Michał Litwiniuk. Pogratulował on uczniom obu szkół nowych sztandarów i wyraził życzenie, że będą one skupiały całą społeczność szkolną wokół najważniejszych wartości. Głos zabrał również ksiądz prałat Mieczysław Lipniacki, orędownik powstania katolickiej szkoły w Białej Podlaskiej i osoba bardzo jej życzliwa. Przypomniał o okolicznościach utworzenia Katolickiego Liceum w roku 1997 i o oczekiwaniach, jakie z naszą szkołą wiązano, a które przede wszystkim dotyczyły katolickiego wychowania młodzieży.

W trakcie uroczystości miało też miejsce wręczenie nagród Biskupa siedleckiego i Dyrektora obu szkół najlepszym uczniom. Ksiądz Biskup pogratulował uczniom i ich rodzicom sukcesów osiągniętych w roku szkolnym 2018/2019. Wręczył także nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielkom pracującym w obu naszych szkołach.

Na zakończenie uroczystości uczniowie KLO i KSP przedstawili program artystyczny zatytułowany Dwa sztandary. Przedstawienie było próbą odczytania najważniejszych symboli znajdujących się na sztandarach przez pryzmat tekstów kultury. Uczniowie (od klasy III KSP do tegorocznych maturzystów) recytowali i śpiewali Norwidowskie i nie tylko Norwidowskie wiersze czy piosenki. Nad muzyczną stroną spektaklu czuwał pan Andrzej Maziejuk, a nad stroną literacką – pani Katarzyna Marczewska oraz pan Cezary Marczewski. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo udzielone przez księdza Biskupa wszystkim zebranym.

Z całego serca dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom – Absolwentom i Rodzicom uczniów, którzy udzielając nam finansowego wsparcia przyczynili się do wykonania nowych sztandarów.

Zdjęcia z tego wydarzenia do pobrania w albumie ⇒ Nadanie sztandarów KSP i KLO

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z Dnia Patrona Szkoły.
Uroczysta Msza św. i pobłogosławienie sztandarów KSP i KLO

Relacja video z części artystycznej „Dwa sztandary”